Search Boats for Sale
Advertisement

Sea-Doo FISHPRO TROPHY IDF AUDIO 170 SHARK GREY / ORANGE CRUSH

$37,038 Listed price: €25,599

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Sea-Doo
Model FISHPRO TROPHY IDF AUDIO 170 SHARK GREY / ORANGE CRUSH
Year 2023
Condition New
Price €25,599
Type Power
Class Personal Watercraft
Length 3.73 m
Fuel Type Gas
Hull Material Other
Location In verkoophaven, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 1.25 m
Max Draft 0.61 m
Keel Type Other
Engine Make Rotax
Fuel Type Gas
Hull Shape Deep Vee

Description

Waterscooter enthousiastelingen en visfanaten hebben gedroomd over de Fish Pro Trophy met exclusieve functies die perfect belichamen wat het betekent

 

UW OGEN ONDER DE OPPERVLAKTE 

 • Garmin Echomap plus 62cv fishfinder met een scherm van 6 inch (15 cm) en transducer in de romp. Een multifunctioneel navigatie-, kaart- en viszoeksysteem.

STABIEL IN DE KERN 

 • Voegt 29 cm (11,5 inch) toe aan de achterkant van de waterscooter en biedt meer ruimte voor instappen en vissen, terwijl ook de stabiliteit in rust of bij het vervoeren van een volle lading vis wordt vergroot.

 

HOUD UW VIS VERS

 • Een robuuste 13,5 gal. Koelbox van 51 liter speciaal ontworpen om te vissen, met een verzonken werkoppervlak, vier innovatieve hengelhouders met configureerbare positionering, sleuven voor slepend vissen en opslag van materiaal en aas.

VAREN OM TE VISSEN

 • Zitbank voor het vissen Ontworpen voor bewegingsvrijheid van bestuurder naar passagier om te vissen. Geoptimaliseerd voor zijwaarts gericht vissen met verhoogde laterale stabiliteit in combinatie met de schuine voetsteunen.

ONBEWEEGLIJK. OP SNELHEID. ALTIJD STABIEL. 

 • Stabiele en voorspelbare romp Of u nu met hoge snelheden op zeewater vaart, u stil ligt in een inham of gewoon vanaf de zijkant instapt, de bredere romp biedt toonaangevende stabiliteit dankzij een lager zwaartepunt en een verbeterd rompontwerp.

HOOG EN DROOG 

 • iDF Intelligent puinvrij pompsysteem Ingenieus nieuw iDF-systeem stelt rijders in staat om verstopte inlaten te legen zonder nat te worden met één druk op de knop, waardoor de waardevolle vaartijd wordt gemaximaliseerd.

ULTIEME VISCOMBINATIE

 • Beker- en hengelhouder De nieuwe favoriete combo van een visser houd je hengel en verfrissing klaar met de standaard aan de zijkant gemonteerde beker en hengelhouder.

OPBERGRUIMTE AAN DE VOORZIJDE MET DIRECTE TOEGANG 

 • Slimmere opslagruimte Een handige vuilnisbak-organizer is ideaal voor het opbergen van snel toegankelijke spullen zoals waterflessen, zonnebrandcrème of een kleine tacklebox.

WATERDICHT TELEFOONVAK 

 • Houd het droog en opgeladen Een waterdicht compartiment met geïntegreerde USB-poort * waardoor uw apparaten, inclusief telefoons of actiecameras, opgeladen en klaar voor gebruik blijven knus in een schokabsorberende, waterdichte houder.

* USB-poort verkrijgbaar als accessoire. 

ROTAX 1630 ACE - MOTOR VAN 170 PK

 • Meer paardenkracht De atmosferische motor met het hoogste vermogen in de reeks voor optimale prestaties, betrouwbaarheid en brandstofbesparing.

LINQ BEVESTIGINGSPUNTEN 

 • Snel. Gemakkelijk. Veilig. Twee sets bevestigingspunten voor de Fishing Cooler en extra LinQ-accessoires, zoals een kleine koelbox om uw lunch mee te nemen en een brandstofcaddy voor uw lange tocht op het water.

ONBEWEEGLIJK. OP SNELHEID. ALTIJD STABIEL. 

 • Stabiele en voorspelbare romp De ideale romp om te vissen is ontworpen voor vertrouwen in ruw water tijdens het rijden en ongeëvenaarde stabiliteit in rust.

 

Veiligheid

 • ESP: 25599

Omschrijving Engels

Watercraft enthusiasts and fishing enthusiasts have been dreaming about the Fish Pro Trophy with exclusive features that perfectly embody what it mean

YOUR EYES UNDER THE SURFACE

 • Garmin Echomap plus 62cv fishfinder with a 6-inch (15 cm) screen and transducer in the hull. A multifunctional navigation, charting and fishing search system.

STABLE AT THE CORE

 • Adds 29 cm (11.5 inches) to the rear of the watercraft, providing more room for boarding and fishing while also increasing stability at rest or when carrying a full load of fish.

KEEP YOUR FISH FRESH

 • A rugged 13.5 gal. 51-liter cooler designed specifically for fishing, with a recessed work surface, four innovative rod holders with configurable positioning, slots for trolling and equipment and bait storage.

BOATING FOR FISHING

 • Bench seat for fishing Designed for freedom of movement from driver to passenger for fishing. Optimized for sideways fishing with increased lateral stability combined with the angled footrests.

IMMEDIATE. ON SPEED. ALWAYS STABLE.

 • Stable and Predictable Hull Whether you're cruising at high speeds on seawater, lying still in an inlet or simply boarding from the side, the wider hull provides industry-leading stability thanks to a lower center of gravity and improved hull design.

HIGH AND DRY

 • iDF Intelligent debris-free pumping system Ingenious new iDF system allows riders to empty clogged inlets without getting wet at the touch of a button, maximizing valuable cruising time.

ULTIMATE FISHING COMBINATION

 • Cup and Rod Holder An angler's new favorite combo keeps your rod and refreshment ready with the standard side-mounted cup and rod holder.

FRONT STORAGE SPACE WITH DIRECT ACCESS

 • Smarter storage space A handy garbage can organizer is ideal for storing quick-access items such as water bottles, sunscreen or a small tackle box.

WATERPROOF PHONE POCKET

 • Keep it dry and charged A waterproof compartment with integrated USB port * keeping your devices, including phones or action cameras, charged and ready to use - snug in a shock-absorbing, waterproof holder.

* USB port available as an accessory.

ROTAX 1630 ACE - 170 HP ENGINE

 • More horsepower The highest horsepower atmospheric engine in the range for optimum performance, reliability and fuel economy.

LINQ ATTACHMENTS

 • Fast. Easy. Safe. Two sets of attachment points for the Fishing Cooler and additional LinQ accessories, such as a small cooler to carry your lunch and a fuel caddy for your long trip on the water.

INDEPENDENT. ON SPEED. ALWAYS STABLE.

 • Stable and Predictable Hull The ideal hull for fishing is designed for confidence in rough water while cruising and unmatched stability at rest.

Omschrijving Duits

Wasserfahrzeug-Enthusiasten und Angelfreunde haben von der Fish Pro Trophy geträumt, die mit ihren exklusiven Merkmalen perfekt verkörpert, was es bed

IHRE AUGEN UNTER DER OBERFLÄCHE

 • Garmin Echomap plus 62cv Fischfinder mit 6-Zoll (15 cm) Bildschirm und Schwinger im Rumpf. Ein multifunktionales System zur Navigation, Kartenerstellung und Fischereisuche.

IM KERN STABIL

 • Erweitert das Heck des Wasserfahrzeugs um 29 cm (11,5 Zoll) und bietet damit mehr Platz zum Einsteigen und Angeln, erhöht aber auch die Stabilität im Ruhezustand oder bei voller Beladung mit Fisch.

HALTEN SIE IHREN FISCH FRISCH

 • Eine robuste 13,5 gal. Speziell für das Angeln konzipierte 51-Liter-Kühlbox mit vertiefter Arbeitsfläche, vier innovativen Rutenhaltern mit konfigurierbarer Positionierung, Fächern zum Schleppangeln und zur Aufbewahrung von Angelgerät und Ködern.

BOOTSFAHRTEN ZUM FISCHEN

 • Sitz zum Angeln Konzipiert für die Bewegungsfreiheit von Fahrer und Beifahrer beim Angeln. Optimiert für das seitliche Fischen mit erhöhter Seitenstabilität in Kombination mit den angewinkelten Fußstützen.

UNVERZÜGLICH. ON SPEED. IMMER STABIL.

 • Stabiler und berechenbarer Rumpf Ob Sie mit hoher Geschwindigkeit auf dem Meer fahren, in einer Bucht still liegen oder einfach von der Seite einsteigen - der breitere Rumpf bietet dank eines niedrigeren Schwerpunkts und eines verbesserten Rumpfdesigns eine branchenführende Stabilität.

HOCH UND TROCKEN

 • iDF Intelligentes, schmutzfreies Pumpsystem Das geniale neue iDF-System ermöglicht es Fahrern, verstopfte Einlässe auf Knopfdruck zu entleeren, ohne nass zu werden, und so wertvolle Fahrzeit zu maximieren.

ULTIMATIVE ANGELKOMBINATION

 • Becher- und Rutenhalter Die neue Lieblingskombination eines Anglers hält Ihre Rute und Erfrischungen mit dem serienmäßigen, seitlich montierten Becher- und Rutenhalter bereit.

VORDERER STAURAUM MIT DIREKTEM ZUGANG

 • Besserer Stauraum Ein praktischer Behälter ist ideal, um schnell zugängliche Dinge wie Wasserflaschen, Sonnencreme oder eine kleine Angelkiste aufzubewahren.

WASSERDICHTE HANDYTASCHE

 • Trocken halten und aufladen Ein wasserdichtes Fach mit integriertem USB-Anschluss * sorgt dafür, dass Ihre Geräte, z. B. Telefone oder Action-Kameras, aufgeladen und einsatzbereit sind - bequem in einer stoßdämpfenden, wasserdichten Halterung.

* USB-Anschluss als Zubehör erhältlich.

ROTAX 1630 ACE - MOTOR MIT 170 PS

 • Mehr Leistung Der leistungsstärkste atmosphärische Motor der Baureihe für optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Kraftstoffeinsparung.

LINQ-ANHÄNGE

 • Schnell. Einfach. Sicher. Zwei Befestigungspunkte für den Fishing Cooler und weiteres LinQ-Zubehör, wie z. B. eine kleine Kühlbox für Ihr Mittagessen und einen Kraftstoffbehälter für Ihre lange Reise auf dem Wasser.

UNABHÄNGIG. ON SPEED. IMMER STABIL.

 • Stabiler und berechenbarer Rumpf Der ideale Rumpf für die Fischerei ist so konzipiert, dass er auch in rauem Wasser während der Fahrt sicher ist und in Ruhe eine unübertroffene Stabilität aufweist.

Show More…

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X