Search Boats for Sale
Advertisement

Sea-Doo Spark 2up IBR 90

$15,046 Listed price: €10,399

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Sea-Doo
Model Spark 2up IBR 90
Year 2023
Condition New
Price €10,399
Type Power
Class Personal Watercraft
Length 2.79 m
Fuel Type Gas
Hull Material Other
Location In verkoophaven, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 1.18 m
Max Draft 0.61 m
Keel Type Other
Engine Make Rotax
Engine Model 900 ACE
Fuel Type Gas
Engine Year 2023
Hull Shape Deep Vee

Description

Niets evenaart de Spark Niets kan tippen aan dolle pret met een Sea-Doo Spark. Van spetterende kleuren tot vinnige besturing,.

BRP-AUDIOSYSTEEM

 • Luister naar je muziek in, op of naast het water met dit volledig waterdichte en verwijderbare audiosysteem. Voorzien van twee luidsprekers van 25 Watt met Bluetooth-verbinding, een batterijduur tot 24 uur en bedieningspaneel voor eenvoudige aanpassingen op of naast uw waterscooter. * Alleen optioneel bij het 3-up comfortpakket

 

TRIXX-PAKKET

 • Speel als nooit tevoren met uw waterscooter. Spring, duik en draai met gemak dankzij de unieke eigenschappen. Dit is gemakkelijk de meest huiveringwekkende en verbluffende rit op het water.

 

UITGEBREID TRIM OPTIES VTS

 • Met deze exclusieve Sea-Doo-functie voor variabel trimsysteem met uitgebreid bereik kunt u zelf kiezen hoe hoog u de neus kunt optillen of hoe diep u deze in het water wil begraven. Wat betekent dat het uithalen van trucs nog nooit zo gemakkelijk en leuk is geweest.

 

VOET STEUNEN

 • De voetsteunen zorgen voor meer stabiliteit en vertrouwen in verschillende staande rijposities. Die het gemakkelijker maken om trucs uit te halen als een professional.

 

VERSTELBAAR STUUR

 • Krijg grip Door het stuur af te stellen, kunt u uw ervaring aanpassen aan uw persoonlijke rijstijl. Een verscheidenheid aan standen biedt u meer hefboomwerking om de waterscooter gemakkelijk te manoeuvreren, ongeacht de watercondities.

ZITPLAATSEN VOOR 2 OF 3

 • Of u nu met zn tweeën of met zn drieën het water op gaat, de Sea-Doo SPARK is verkrijgbaar in configuraties met 2 of 3 personen.

 

ROTAX 900 ACE-MOTOR

 • De Rotax 900 ACE motor van 60 pk is de zuinigste motor op de markt, met een verbruik van slechts 1,94 gallon. (7,34 l) * brandstof per uur en de krachtigere, sneller accelererende Rotax 900 ACE 90 pk verbruikt slechts 9 l (2,4 gallon) per uur *. Beide zijn compact, lichtgewicht en leveren onmiddellijke acceleratie. * Gebaseerd op interne tests van BRP.

 

SPORT MODUS

 • De meest responsieve modus die u de topprestaties van uw waterscooter biedt die beschikbaar is met de Rotax 900 ACE motor van 90 pk.

 

INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE

 • Stop eerder en leg gemakkelijk aan Het iBR-systeem, exclusief voor Sea-Doo, laat u eerder stoppen voor meer gemoedsrust en biedt meer controle en manoeuvreerbaarheid. * Gebaseerd op interne tests van BRP met modellen zonder iBR.

 

POLYTEC ROMPMATERIAAL

Dit robuuste materiaal vermindert het gewicht van de waterscooter om topprestaties en efficiëntie te leveren en maakt het gemakkelijk om achter de meeste autos mee te nemen. Bovendien maakt het ingekleurde vormdeel het krasbestendiger dan glasvezel.

 

SPLASH OF COLORS

 • Voeg een aangepaste sticker-set toe om uw Sea-Doo SPARK nog meer onderscheidend te maken. Het is een unieke aanpassingsoptie die exclusief bij Sea-doo te verkrijgen is.

 

 

SNEL. GEMAKKELIJK. VEILIG.

 • Ontdek een game-changer. Het LinQ-systeem met snelkoppeling achterop kan nu aan alle SPARK-modellen worden toegevoegd. Want als je meer kunt inpakken, meer kunt spelen, verder kunt varen, eten en drinken koud en vers kunt houden, ga je niet meer alleen op tocht, maar op avontuur.

 

CLOSED-LOOP COOLING SYSTEM

 • Exclusief voor Sea-Doo deze technologie voorkomt dat corrosief zout water en schadelijk vuil de motor binnendringen, voor meer betrouwbaarheid en uw geruststelling.

Omschrijving Engels

Nothing rivals the Spark Nothing can match rabid fun with a Sea-Doo Spark. From splashing colors to nippy handling,.

BRP AUDIO SYSTEM

 • Listen to your music in, on or off the water with this fully waterproof and removable audio system. Features two 25-watt speakers with Bluetooth connectivity, up to 24 hours of battery life and control panel for easy adjustments on or off your watercraft. * Optional only with the 3-up comfort package

TRIXX PACKAGE

 • Play with your watercraft like never before. Jump, dive and spin with ease thanks to its unique features. This is easily the most hair-raising and stunning ride on the water.

EXTENDED TRIM OPTIONS VTS

 • This exclusive Sea-Doo feature for variable extended range trim system lets you choose how high to lift the nose or how deep to bury it in the water. Which means pulling off tricks has never been easier or more fun.

FOOT SUPPORTS

 • The footrests provide more stability and confidence in various standing riding positions. Which make it easier to perform tricks like a pro.

ADJUSTABLE HANDLEBARS

 • Get a grip By adjusting the handlebars, you can tailor your experience to your personal riding style. A variety of positions offers you more leverage to easily maneuver the watercraft no matter what the water conditions.

SEATING FOR 2 OR 3

 • Whether you take to the water in pairs or threes, the Sea-Doo SPARK is available in 2 or 3-seat configurations.

ROTAX 900 ACE ENGINE

 • The 60-hp Rotax 900 ACE - engine is the most fuel-efficient engine on the market, consuming only 1.94 gallons (7.34 l) * of fuel per hour and the more powerful, faster accelerating Rotax 900 ACE - 90 hp consumes only 9 l (2.4 gallons) per hour *. Both are compact, lightweight and deliver instant acceleration. * Based on internal testing by BRP.

SPORT MODE

 • The most responsive mode offering you the top performance of your watercraft available with the Rotax 900 ACE - 90 hp engine.

INTELLIGENT BRAKE AND REVERSE

 • Stop earlier and dock easily The iBR system, exclusive to Sea-Doo, lets you stop earlier for greater peace of mind and offers greater control and maneuverability. * Based on BRP internal testing with models without iBR.

POLYTEC HULL MATERIAL

This rugged material reduces the weight of the watercraft to deliver top performance and efficiency and makes it easy to carry behind most cars. In addition, the dyed-in mold part makes it more scratch resistant than fiberglass.

SPLASH OF COLORS

 • Add a custom decal set to make your Sea-Doo SPARK even more distinctive. It's a unique customization option available exclusively from Sea-doo.

FAST. EASY. SAFE.

 • Discover a game-changer. The LinQ rear quick-release system can now be added to all SPARK models. Because when you can pack more, play more, cruise farther, keep food and drinks cold and fresh, you're no longer just going on a trip, you're going on an adventure.

CLOSED-LOOP COOLING SYSTEM

 • Exclusive to Sea-Doo this technology prevents corrosive salt water and harmful debris from entering the engine for greater reliability and your peace of mind.

Veiligheid

 • ESP: 10399

Motor

 • MotorType: 900 ACE
 • Vermogen: 90pk

Omschrijving Duits

Nichts kommt an die Spark heran Nichts kommt an den verrückten Spaß mit einer Sea-Doo Spark heran. Von spritzigen Farben bis hin zu flotten Kontrollen

BRP-AUDIOSYSTEM

 • Mit diesem vollständig wasserdichten und abnehmbaren Audiosystem können Sie Ihre Musik im, auf oder neben dem Wasser hören. Er verfügt über zwei 25-Watt-Lautsprecher mit Bluetooth-Konnektivität, eine Akkulaufzeit von bis zu 24 Stunden und ein Bedienfeld für einfache Einstellungen auf oder neben dem Wasserfahrzeug. * Nur optional mit dem 3-up Komfortpaket

TRIXX-PAKET

 • Spielen Sie mit Ihrem Wasserfahrzeug wie nie zuvor. Springen, tauchen und drehen Sie sich mit Leichtigkeit dank seiner einzigartigen Eigenschaften. Dies ist die wohl haarsträubendste und atemberaubendste Fahrt auf dem Wasser.

ERWEITERTE AUSSTATTUNGSOPTIONEN VTS

 • Mit dieser exklusiven Sea-Doo-Funktion des variablen Trimmsystems mit erweiterter Reichweite können Sie wählen, wie hoch Sie die Nase anheben oder wie tief Sie sie im Wasser versenken möchten. Das bedeutet, dass es noch nie so einfach war und so viel Spaß macht, Tricks zu machen.

FUSSSTÜTZEN

 • Die Fußrasten sorgen für mehr Stabilität und Vertrauen in verschiedenen stehenden Fahrpositionen. Das macht es einfacher, Tricks wie ein Profi auszuführen.

VERSTELLBARER LENKER

 • Durch Einstellen des Lenkers können Sie Ihr Fahrerlebnis an Ihren persönlichen Fahrstil anpassen. Eine Vielzahl von Positionen bietet Ihnen mehr Hebelkraft, um das Wasserfahrzeug unabhängig von den Wasserverhältnissen leicht zu manövrieren.

SITZPLÄTZE FÜR 2 ODER 3

 • Ob Sie zu zweit oder zu dritt aufs Wasser gehen, der Sea-Doo SPARK ist als 2- oder 3-Sitzer erhältlich.

ROTAX 900 ACE MOTOR

 • Der 60 PS Rotax 900 ACE - Motor ist der sparsamste Motor auf dem Markt und verbraucht nur 1,94 Gallonen (7,34 l) * Kraftstoff pro Stunde. Der stärkere und schneller beschleunigende Rotax 900 ACE - 90 PS verbraucht nur 9 l (2,4 Gallonen) pro Stunde *. Beide sind kompakt, leicht und bieten sofortige Beschleunigung. * Basierend auf internen Tests von BRP.

SPORT-MODUS

 • Der reaktionsschnellste Modus, der Ihnen die beste Leistung Ihres Wasserfahrzeugs bietet, die mit dem Rotax 900 ACE - 90 PS Motor verfügbar ist.

INTELLIGENTE BREMSE UND RÜCKWÄRTSGANG

 • Früher anhalten und leichter andocken Das iBR-System, das es nur bei Sea-Doo gibt, ermöglicht ein früheres Anhalten und bietet mehr Kontrolle und Manövrierfähigkeit. * Basierend auf internen Tests von BRP mit Modellen ohne iBR.

POLYTEC-RUMPFMATERIAL

Dieses robuste Material reduziert das Gewicht des Wasserfahrzeugs und sorgt so für höchste Leistung und Effizienz, und es lässt sich leicht hinter den meisten Autos transportieren. Außerdem ist es durch das farbige Formteil kratzfester als Fiberglas.

FARBSPRITZER

 • Fügen Sie ein individuelles Aufkleberset hinzu, um Ihren Sea-Doo SPARK noch unverwechselbarer zu machen. Es ist eine einzigartige Individualisierungsoption, die exklusiv bei Sea-doo erhältlich ist.

SCHNELL. EINFACH. SAFE.

 • Entdecken Sie einen Wendepunkt. Alle SPARK-Modelle können jetzt mit dem LinQ-Schnellwechselsystem hinten ausgestattet werden. Denn wenn man mehr einpacken, mehr spielen, weiter fahren, Essen und Getränke kühl und frisch halten kann, geht man nicht mehr nur auf eine Reise, sondern auf ein Abenteuer.

KÜHLSYSTEM MIT GESCHLOSSENEM KREISLAUF

 • Diese Technologie, die es nur bei Sea-Doo gibt, verhindert, dass korrosives Salzwasser und schädlicher Schmutz in den Motor eindringen - für mehr Zuverlässigkeit und Ihre Sicherheit.

Show More…

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

HOLLAND SPORT BOAT CENTRE B.V.

Zuiderzeeweg 2, KG,
Amsterdam
Netherlands
+31(0)20 6947527

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X