Search Boats for Sale
Advertisement

Hallberg-Rassy 352

$121,118 Listed price: €83,500

Presented For Sale By:

eSailing

Soerelsweg 22a
Epe
Netherlands
0031882502500

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Make Hallberg-Rassy
Model 352
Year 1988
Condition Used
Price €83,500
Type Sail
Class Sloop
Length 10.54 m
Hull Material Other
Location Prins van Oranje, De Stienplaat 1, 8754 HE Makkum, Netherlands
Tax Status Tax Paid
Beam 3.38 m
Max Draft 1.67 m
Keel Type Other

Description

Jachtmakelaar voor dit schip is Dick Schmeinck 088 2502502

Hallberg Rassy 352 Scandinavia
De Hallberg Rassy 352 is een zeer goed en zeewaardig zeiljacht, met centrale cockpit, een comfortabel interieur en een doorgang naar de achterkajuit. Het schip is een goede zeiler en de bouwkwaliteit is uitstekend. Meer dan 800 Hallberg-Rassy 352s werden gebouwd, waardoor het een van de meest populaire kwaliteit offshore-cruisers is ooit. Deze Hallberg Rassy heeft een hogere mast met dubbele zalingen en furling grootzeil. Het jacht is voorzien van een zwaardere Volvo Penta diesel motor type 2003 Turbo. Door de 10 centimeter hogere romp is de doorgang naar achteren naar de hut hoger en verruimd. Dit met mooie Louvre deurtjes en een betere toegangstrap. De grotere dekluiken zorgen voor meer lichtinval. Het interieur heeft een nautische smetteloze warme sfeer. Het jacht is sinds 2001 van de 2e eigenaar. Deze heeft het schip altijd up to date gehouden (zie bijlage). Het jacht heeft altijd op zoet water gelegen en s  winters in een verwarmde hal gestaan.
Kortom: kwaliteitsjacht in een fantastisch goede staat en goed voor vele jaren zeilplezier!

Algemeen:
Naam schip Prima, Hallberg Rassy 352, lengte 10.54 m, breedte 3.38 m, diepgang 1.67 m, bouwjaar 1988, bouwnummer 665, bouwer Hallberg Rassy Zweden, ontwerper Christoph Rassy/Olle Enderlein, S Spant, doorlopende kiel semi, bouwmateriaal polyester, materiaal kajuitopbouw polyester, uitvoering dek teak + voetrail, waterverplaatsing 6.700 kg, ballast gietijzer 3000 kg, stuurwiel (nood helmstok), materiaal ramen hard glas, anker CQR ploegschaar 32kg., ankerlijn, elektrisch ankerlier, 7 slaapplaatsen (5 vast/2 extra): bedlengte voor 1.95 m., bedlengte langs bank 2.05 m. en bedlengte achter 2.05 m., stahoogte salon 1.89, elektrisch ankerlier, zwemtrap, reddingsboei, reddingsvlot, 2 x brandblusser, handmatige + elektrische lenspomp, materiaal ramen hard glas, binnen betimmering mahonie, buiskap, kuiptent en winterdekzijl. Overig: In 2019 onderwaterschip 5x primer, laatste antifouling in 2022, nieuwe anode (2022). 

Motor:
Volvo Penta MD2003 Turbo 43 PK, bouwjaar 1988, diesel, indirecte koeling, verbruik á 4 liter per uur, schroefas aandrijving, 3-blads schroef Max Prop, RVS tank inhoud 240 (150+60) liter en brandstofniveaumeter.

Tuigage:
Doorvaarhoogte  16,40 m., topgetuigd, materiaal rondhouten aluminium, Selden mast  Furling (nieuw 2019), grootzeil, genua en rolgrootzeil Hagoort (2018), 7 lieren (5x selftailing), materiaalverstaging standaard. Overig: langere mast/2 paar zalingen.

Navigatie en apparatuur:
Recente accus, 12 Volt, walstroom, omvormer 220Volt, ampèremeter, kompas Delta, dieptemeter Nexus NX2 Multi Control, log, windset, gps Furuno, marifoon 2 x Icom, buitenspeaker, AIS, radio/CD Pionier, stuurautomaat Garmin, navigatieverlichting,  90Ah startaccu en 235 Ah lichtaccu, Mastervolt 35Ah druppellader

Gas en water:
Rvs watertank 300 liter, warm water boiler in motorkamer, elektrisch waterdruksysteem, douche binnen, douche buiten warm+koud met thermostaatkraan ( nieuw 2019), toilet flush,  rvs vuilwatertank 80 liter, koelbox, kooktoestel op gas met 3 pitten, oven Optimus International, gasbun met afvoer, heteluchtverwarming diesel Eberspächer.

Disclaimer:
Gegevens worden verstrekt naar beste eer en geweten, echter eSailing is niet aansprakelijk voor de kwaliteit en/of de omschrijving van het vaartuig.

Specificaties

  • Doorvaarhoogte: 16.4

Omschrijving Duits

Yachtmakler für dieses Schiff ist Dick Schmeinck 0031 88 2502502

Hallberg Rassy 352 Skandinavien
Die Hallberg Rassy 352 ist eine sehr gute und seetüchtige Segelyacht mit zentralem Cockpit, einem komfortablen Innenraum und einem Durchgang zur Achterkabine. Das Schiff ist ein guter Segler und die Bauqualität ist ausgezeichnet. Mehr als 800 Hallberg-Rassy 352 wurden gebaut, was sie zu einem der beliebtesten Qualitäts-Offshore-Kreuzer aller Zeiten macht. Diese Hallberg Rassy hat einen höheren Mast mit Doppelspreizern und Rollgroßsegel. Die Yacht ist mit einem schwereren Volvo Penta Dieselmotor Typ 2003 Turbo ausgestattet. Durch den 10 Zentimeter höheren Rumpf ist der Durchgang zur Kabine höher und breiter geworden. Dies mit schönen Louvre-Türen und besseren Zugangstreppen. Die größeren Decksluken sorgen für mehr Licht. Der Innenraum hat eine nautische, makellose und warme Atmosphäre. Die Yacht ist seit 2001 im Besitz des 2. Eigentümers. Dieser hat die Yacht immer auf dem neuesten Stand gehalten (siehe Anhang). Die Yacht war immer in Süßwasser und wurde im Winter in einer beheizten Halle gelagert. Kurzum: eine Qualitätsyacht in fantastischem Zustand und gut für viele Jahre Segelvergnügen!

Allgemeines:
Name Schiff Prima, Hallberg Rassy 352, Länge 10,54 m, Breite 3,38 m, Tiefgang 1,67 m, Baujahr 1988, Baunummer 665, Erbauer Hallberg Rassy Schweden, Konstrukteur Christoph Rassy/Olle Enderlein, S Spant, durchgehender Halbkiel, Baumaterial Polyester, Material Kajütaufbau Polyester, Konstruktion Deck Teak + Fußreling, Wasserverdrängung 6.700 kg, Ballast 3000 kg, Steuerrad (Notpinne), Material Fenster Hartglas, Anker CQR Pflugschar 32kg, Ankerleine, elektrische Ankerwinde, 7 Kojen (5 fest/2 extra): Bettlänge vorn 1,95 m., Bettlänge entlang der Liege 2,05 m. und Bettlänge achtern 2,05 m., Stehhöhe Salon 1,89 m., elektrische Ankerwinde, Badeleiter, Rettungsboje, Rettungsinsel, 2 x Feuerlöscher, manuelle + elektrische Bilgepumpe, Materialfenster Hartglas, Innenverkleidung Mahagoni, Sprayhood, Cockpitzelt und Winterplane. Sonstiges: 2019 Unterwasserschiff 5x grundiert, letztes Antifouling im Jahr 2022, neue Anode (2022).

Motor:
Volvo Penta MD2003 Turbo 43 PS, Baujahr 1988, Diesel, indirekte Kühlung, Verbrauch á 4 Liter pro Stunde, Gelenkwellenantrieb, 3-Blatt-Propeller Max Prop, Edelstahltank mit 240 (150+60) Liter Inhalt und Tankanzeige.

Takelage:
Durchfahrthohe 16,40 m, topgetakelt, Materialholme Aluminium, Selden-Mast Rollreff (neu 2019), Großsegel, Genua und Rollgroßsegel Hagoort (2018), 7 Winschen (5x selbstholend), Materialtakelage Standard. Sonstiges: längerer Mast/2 Spreizpaare.

Navigation und ausrüstung:
Neue Batterien, 12 Volt, Landanschluss, Wechselrichter 220Volt, Amperemeter, Kompass Delta, Echolot Nexus NX2 Multi Control, Log, Windset, GPS Furuno, Seefunk 2 x Icom, Außenlautsprecher, AIS, Radio/CD Pioneer, Autopilot Garmin, Navigationslichter, 90Ah Starterbatterie und 235 Ah Lichtbatterie, Mastervolt 35Ah Erhaltungsladegerät

Gas und Wasser:
Edelstahl-Wassertank 300 Liter, Warmwasserboiler im Maschinenraum, elektrisches Wasserdrucksystem, Dusche innen, Dusche außen warm+kalt mit Thermostatarmatur (neu 2019), Toilettenspülung, Edelstahl-Fäkalientank 80 Liter, Kühlbox, Gaskocher mit 3 Brennern, Backofen Optimus International, Gasbratpfanne mit Ablauf, Warmluftheizung Diesel Eberspächer.

Disclaimer:
Die Angaben werden auf bestem Wissen und Gewissen gemacht, aber eSailing haftet jedoch nicht für die Qualität und/oder Beschreibung des Fahrzeugs.

Interieur

  • Aantalslaapplaatsen: 5

Veiligheid

  • ESP: 83500

Omschrijving Engels

Yachtbroker for this ship is Dick Schmeinck 0031 88 2502502

Hallberg Rassy 352 Scandinavia
The Hallberg Rassy 352 is a very good and seaworthy sailing yacht, with central cockpit, a comfortable interior and a passage to the aft cabin. The ship is a good sailor and the build quality is excellent. More than 800 Hallberg-Rassy 352s were built, making it one of the most popular quality offshore cruisers ever. This Hallberg Rassy has a taller mast with double scallops and furling mainsail. The yacht is equipped with a heavier Volvo Penta diesel engine type 2003 Turbo. Because of the 10 centimeters higher hull, the passage aft to the cabin is higher and widened. This with beautiful Louvre doors and better access stairs. The larger deck hatches provide more light. The interior has a nautical immaculate warm atmosphere. The yacht has belonged to the 2nd owner since 2001. This owner has always kept the yacht up to date (see attachment). The yacht has always been in fresh water and in winter in a heated hall.
In short: quality yacht in a fantastic good condition and good for many years of sailing pleasure!

General:
Name ship Prima, Hallberg Rassy 352, length 10.54 m, width 3.38 m, draft 1.67 m, built 1988, construction number 665, builder Hallberg Rassy Sweden, designer Christoph Rassy/Olle Enderlein, S Spant, continuous keel semi, building material polyester, material cabin superstructure polyester, execution deck teak + foot rail, waterdisplacement 6,700 kg, ballast cast iron 3000 kg, steering wheel (emergency tiller), material windows hard glass, anchor CQR ploughshare 32kg, anchor line, electric anchor winch, 7 berths (5 fixed/2 extra): bed length front 1.95 m., bed length along bench 2.05 m. and bed length aft 2.05 m., headroom salon 1.89, electric anchor winch, bathing ladder, life buoy, life raft, 2 x fire extinguisher, manual + electric bilge pump, material windows hard glass, inside paneling mahogany, sprayhood, cockpit tent and winter cover. Other: In 2019 underwater ship 5x primer, last antifouling in 2022, new anode (2022).

Engine:
Volvo Penta MD2003 Turbo 43 HP, year 1988, diesel, indirect cooling, consumption á 4 liters per hour, propeller shaft drive, 3-blade propeller Max Prop, stainless steel tank capacity 240 (150+60) liters and fuel level gauge.

Rigging:
Bridgewaterclearance 16.40 m., top rigged, material spars aluminum, Selden mast Furling (new 2019), mainsail, genoa and furling mainsail Hagoort (2018), 7 winches (5x self-tailing), material rigging standard. Other: longer mast/2 pairs of spreaders.

Navigation and equipment:
Recent batteries, 12 Volt, shore power, inverter 220Volt, ammeter, compass Delta, depth sounder Nexus NX2 Multi Control, log, windset, gps Furuno, marine radio 2 x Icom, outdoor speaker, AIS, radio/CD Pioneer, autopilot Garmin, navigation lights, 90Ah starter battery and 235 Ah light battery, Mastervolt 35Ah trickle charger

Gas and water:
Stainless steel water tank 300 liters, hot water boiler in engine room, electric water pressure system, shower inside, shower outside hot+cold with thermostatic faucet ( new 2019), toilet flush, stainless steel holding tank 80 liters, cooler, stove on gas with 3 burners, oven Optimus International, gas bun with drain, hot air heating diesel Eberspächer.

Disclaimer: 
All information given herin is to our best knowledge and belief, however eSailing declines all responsibility for the quality and/or specification of the boat.

Show More…

Presented For Sale By:

eSailing

Soerelsweg 22a
Epe
Netherlands
0031882502500

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Presented For Sale By:

eSailing

Soerelsweg 22a
Epe
Netherlands
0031882502500

View Seller Inventory
 

Contact Seller

X
* We weren't able to post your message, please check the highlighted fields and try again.

Thanks

We have sent your information directly to the seller.

Request cannot be completed

You may have entered incorrect information or the server is temporarily down. Please reload this page and try again later.

Services

Advertisement
X